Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Podstata človeka je práve tak kultúrna ako prírodná. Toto dvojité zaradenie predstavuje paradox ľudskej existencie. Človek je nekonzistentný živočích vystavený napätiu medzi prírodou a kultúrou. Je pod diktátom oboch.
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk