Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Povolanie, ktoré si slobodne zvolíme, stane sa prameňom neobyčajného šťastia, pretože nám umožní profitovať z toho, k čomu sa prikláňajú naše city, a z prirodzenej energie.
O


Zdroj: S. Freud: Choroby civilizácie
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk