Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Grekovia uctevali svojich Bohov. Ich bohovia neexistujú. Čo teda uctievali?
O


Zdroj: kniha o logike studovna SVK
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk