Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Je celkom ľahké opierať sa o smrť, keď je vzdialená, keď má podobu abstraktnej predstavy, kým ju ešte necítime vo svojich bunkách, kým nám jej tieň nepadá na viečka. Ocitnúť sa v bezprostrednej blízkosti smrti je však už úplne iná vec.
O


Zdroj: Daniel Pastirčák : Evanjelium podľa Jóba, s.187
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk