Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Základnou činnosťou kresťanov je uctievanie, chvála, adorácia, vyvyšovanie boha, inak povedané podlizovanie sa.
O


Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk