Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - konzekvencionalizmus    
V prípade električkových dilem ide o konzekvenciálne pravidlo, podľa ktorého by naše rozhodnutie malo viesť k záchrane čo najväčšieho počtu životov
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk