Jeremy Bentham

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Jeremy Bentham


1748 až 1832

utilitarizmus


Filozofická škola: utilitarizmus


Diela : Anglicko
predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk