Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Jeremy Bentham    
Príroda postavila ľudí pod vládu dvoch suverénnych vládcov - slasť a bolesť. Slasť=dobro, bolesť=zlo
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Jeremy Bentham    
Príroda postavila ľudí pod vládu dvoch suverénnych vládcov - slasť a bolesť. Slasť=dobro, bolesť=zlo
O

Zdroj: bez zdroja
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk