Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Jeremy Bentham    
Príroda postavila ľudí pod vládu dvoch suverénnych vládcov - slasť a bolesť. Slasť=dobro, bolesť=zlo
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk