Jeremy Bentham

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Jeremy Bentham

Pozri tiež: Jeho odpovede na otázky

1748 až 1832

utilitarizmus


Filozofická škola: utilitarizmus konzekvencionalizmus politicka filozofia


Diela : Anglicko

Povedali o ňom

Niekto : Millov zásadný prínos k utilitarizmu je jeho argument pre kvalitatívne oddelenie pôžitkov. Bentham považuje všetky formy šťastia za rovnocenné, zatiaľ čo Mill tvrdí, že intelektuálne a morálne radosti (vyššie potešenia) sú nadradené fyzickým formám potešenia (nižšie radosti) (Ad Jeremy Bentham, John Stuart Mill) >>


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk