Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Millov zásadný prínos k utilitarizmu je jeho argument pre kvalitatívne oddelenie pôžitkov. Bentham považuje všetky formy šťastia za rovnocenné, zatiaľ čo Mill tvrdí, že intelektuálne a morálne radosti (vyššie potešenia) sú nadradené fyzickým formám potešenia (nižšie radosti) (Ad Jeremy Bentham, John Stuart Mill)
O


Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/John_Stuart_Mill
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk