Johan Gottfried Herder

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Johan Gottfried Herder

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1744 až 1803
Diela : Nemecko

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk