Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Boh a jeho tlačítko
O


Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk