Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - budhistická filozofia    
Tento svet je nespokojivý. Táto neuspokojivosť má svoj počiatok, nie je inherentnou súčastou bytia, je to len časť samsáry, tohoto kolobehu znovuzrodenia, z ktorého sa dá vystúpiť. (2. vznešená pravda)
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto - budhistická filozofia    
Tento svet je nespokojivý. Táto neuspokojivosť má svoj počiatok, nie je inherentnou súčastou bytia, je to len časť samsáry, tohoto kolobehu znovuzrodenia, z ktorého sa dá vystúpiť. (2. vznešená pravda)
O
O
----

Zdroj: podcast Pravidelná dávka 216. Rozhovor s Milošom Hubinom o buddhizme (voľne prerozpravané)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk