Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Každý z nás je produktom hviezd. Naše telá pozostávajú z prachu hviezd.
--------
----


Zdroj: J. Grygar
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk