Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Existuje posmrtný život.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Existuje posmrtný život.
O

Zdroj: bez zdroja
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk