Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Nenávidíme to, od čoho závisíme. Protiví sa nám to, čo je závislé od nás. / Simone Weilova
O


Zdroj: Článok SME 14.2.2015
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk