Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Málokto dnes verí tej verzii vzniku národov, že sa pri stavbe nejakej babylonskej veže Boh nahneval a zmiatol ľuďom reč tak, aby sa navzájom nerozumeli a oni sa potom rozpŕchli do rozličných kútov sveta... Ľahšie je si predstaviť, že jazyky vznikali dlhým vývojom ľudstva na navzájom geograficky izolovaných územiach.
O


Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk