Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Pri tvrdeni, že všetko je jedným, sa objavuje nasledujúci problém: Hoci by tvrdene, že všetko je jedným, malo tvrdiť existenciu len jednej entity, predsa sa zdá, že okrem nej existeje ešte aj meno, ktoré toto jedno ako všetko pomenováva; takže vlastne existujú dve entity: jedno a jeho meno, ba dokonca kůli synonymite výrazov ako 'nieco','jestvujuce',jedno' existuje viac mien, ako toto jedno pomenovať.
O


Zdroj: Martin Javurek - Jednota a mnohost - vid tiez Platon:Sofista 244b-d
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk