Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Podľa budhistickej náuky démon Mára, zosobnenie žiadostivosti, smrti a znovuzrodenia (znovuzrodenie je v budhizme chápané negatívne, pointou je totiž zastaviť kolobeh znovuzrodení a reinkarnácií dosiahnutím osvietenia – nirvány), pokúšal a skúšal zviesť Budhu, a to isté robí všetkým ľuďom. Kto napadne mnícha, je buď Márov služobník, alebo je nejakým démonom posadnutý – a zabiť démona nespôsobuje zlú karmu, ale práve naopak. Je to takpovediac doslovná ukážka „démonizácie“. Zabiť človeka je v budhizme silné tabu, ale zastaviť démona je, naopak, karmicky záslužné.
O


Zdroj: https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/apologia-nasilia-v-budhizme#.Wib3enk1WM8
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk