Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Tak, ako sa kedysi Poliaci upli k Napoleonovi, potom k Veľkej Británii a k Francúzsku, dnes sa priklonili k USA, napriek tomu, že v týchto ďalekých alianciách sa vždy sklamali. Spojenci ich už viackrát nechali napospas agresorovi. To sú dôvody, pre ktoré si myslím, že určitá miera rusofilstva je pre Slovensko rozumnou, pragmatickou myšlienkou
O


Zdroj: Ján Čarnogurský in http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=092&clanek=020911
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk