Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Boh vie,čo potrebujeme. A NEMUSÍME ho prosiť. On len chce,aby sme mu dali to,čo 'potrebuje' On. Chce našu pozornosť. Chce,aby sme pochopili,že nie všetko,čo potrebujeme, je nám samozrejme dané. Aby sme si vedeli to,čo si vymodlíme, aj vážiť... Aby sme sa zastavili a zamysleli sa nad sebou a svojim spôsobom života..Práve v ten moment.. V moment modlitby,ktorou prosíme..A možno práve v ten moment pochopíme mnohé a niečo na tom svojom živote zmeníme..
O


Zdroj: Komentar MissEllie - blog.sk
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk