Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Modlitbou treba vyzvať 3-krát !
O


Zdroj: cvičenie k Pytagorovej filozofii
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk