Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
V hinduizme má modlitba veľmi blízko k meditácii a pohrúžení sa.
O


Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Modlitba
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk