Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Podľa knihy Genezis[1] mal Noe postaviť archu o rozmeroch 300 x 50 x 30 lakťov, t. j. približne 150 × 25 × 15 m, za predpokladu, že dĺžka lakťa činila asi pol metra (pomer dĺžky a šírky bol 6 : 1, čo sa používa pri stavbe lodí dodnes). Celkový objem bol asi 40 000 metrov kubických. Podľa odhadov by také plavidlo malo podobný výtlak ako Titanic (dlhý 269 m). Vnútri bola archa rozdelená na tri podlažia, takže celková podlahová plocha bola asi 8 900 m²
O


Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Noemova_archa
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk