Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
AKÝ VEĽKÝ JE BOH? Malý chlapec sa raz spýtal svojho otca: “Ocko, aký veľký je Boh?” Otec sa pozrel hore na oblohu a ukázal na lietadlo. ‘’Synu, aké veľké je toto lietadlo?” spýtal sa chlapca. Chlapec odpovedal: “Veľmi malé. Skoro ho nevidím.” Potom otec vzal syna na letisko a zblízka mu ukázal lietadlo. Opýtal sa znovu chlapca: “A teraz, synu, aké veľké je lietadlo?“ “Obrovské!“ s úžasom vykríkol syn. Potom otec synovi vysvetlil: “Božia veľkosť závisí od toho, ako blízko alebo ďaleko si od Neho. Čím bližšie budeš k Bohu, tým väčší bude v tvojom živote.”
O


Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk