Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Čo sa týka politiky, opäť – keď príde na lámanie chleba, z veľkých mocností najskôr môžeme očakávať politickú podporu u Ruska.
O


Zdroj: Ján Čarnogurský in http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=092&clanek=020911
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk