Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Všetko dobré prichádza z kríža Kristovho.
O


Zdroj: Apoštolská cirkev : Nedeľná bohoslužba 25.04.2021
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk