Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Za AIDS si môžu sami hriešni ľudia svojím nemravným sexuálnym správaním..
O


Zdroj: kázen v Apoštolskej cirkvi
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk