Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
V túžbe po sexe sa sčasti skrýva túžba po jedle, napr. v mužskej žiadostivosti po ženských prsníkoch.
O


Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk