Ako získať a udržať moc v štáte?Nadotázky: Čo je to moc?  Čo robiť?  

Ako získať a udržať moc v štáte?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk