Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niccolo Machiavelli    
Každý chápe, ako je chvályhodné, keď vladár dodržuje dané slovo, ak je úprimný, a nie úskočný. A predsa vieme zo skúsenosti, že za našich časov dokázali veľké veci vladári, ktorí nebrali veľa ohľadov na svoje sľuby a dokázali chytro klamať ľudské mozgy.
O


Zdroj: Niccolo Machiavelli - Vladár, kapitola 18
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk