Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niccolo Machiavelli    
Ale vladár musí vzbudzovať strach tak, aby sa vyhnul nenávisti, i keď nezíska lásku. Je celkom dobré být obávaným, ale nie nenávideným. Dokáže to vždy, ak nebude brať občnom a poddaným majetok a ženy..... pretože ľudia ľahšie zabudnú na smrť vlastného otca, než na stratu majetku.
O


Zdroj: Niccolo Machiavelli - Vladár, kapitola 25 - Zhrnutie
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk