Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niccolo Machiavelli    
Musíme si uvedomiť, že bojovať sa dá dvojakým spôsobom : jednak zákonmi, jednak násilím. Prvý spôsob je vlastný ľuďom, druhý zvieratám. Prvý spôsob často nestačí, a preto nezostáva nič iné než sa uchýliť k druhému. Vladár preto musí vedieť jednať ako zver i ako ľudia.
O


Zdroj: Niccolo Machiavelli - Vladár, kapitola 18
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk