Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niccolo Machiavelli    
Domnievam sa, že sa viac vypláca konať rázne ako ohľaduplne, pretože Šťastena je žena. Ak ju chceme ovládnuť, musíme ju biť a zachádzať s ňou hrubo. Tí ktorý sa správajú takto, nad ňou zvítazia skôr ako tí ktorí konajú chladnokrvne.
O


Zdroj: Niccolo Machiavelli - Vladár, kapitola 25 - Zhrnutie
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk