Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niccolo Machiavelli    
Ak je vladár donútený k osvojeniu si spôsobov zveri, má si zobrať za vzor líšku a leva. Lev si nevie poradiť s pascami, líška sa neubráni vlkom.... Obozretný vládca teda nemôže a ani nesmie dodržať slovo, ak sa jeho dodržanie obracia proti nemu a ak pominuli príčiny, prečo slovo dával. Keby boli všetci ľudia dobrí, nebola by dobrá táto rada..
O


Zdroj: Niccolo Machiavelli - Vladár, kapitola 18
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk