Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niccolo Machiavelli    
Vladár si nesmie všímať ohovárania o svojej krutosti, ak si chce udržať medzi poddanými zhodu a poslušnosť...ak neurobí prietrž vzmáhajúcim sa rozbrojom, ktoré majú za následok vraždy a lúpeže, obvykle to poškodí celé obyvateľstvo, zatiaľčo poprav nariadené panovníkom ublížia iba jednotlivcom.
O


Zdroj: Niccolo Machiavelli - Vladár, kapitola 17
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk