Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niccolo Machiavelli    
Vladár teda nemusí mať nevyhnutne všekty uvedené dobré vlastnosti, ale musí vedieť budiť zdanie, že ich má. Trúfam si dokonca tvrdiť, že mať ich a vždy sa nimi riadiť prináša škodu, zatialčo predstierať ich prináša úžitok. Panovník má budiť zdanie, že je vľúdny, verný, ľudský, úprimný a zbožný a má takým aj byť. Ale pre prípad, že je nutné takým nebyť, má mať povahu dosť pružnú, aby sa mohol zmeniť v pravý opak.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niccolo Machiavelli    
Vladár teda nemusí mať nevyhnutne všekty uvedené dobré vlastnosti, ale musí vedieť budiť zdanie, že ich má. Trúfam si dokonca tvrdiť, že mať ich a vždy sa nimi riadiť prináša škodu, zatialčo predstierať ich prináša úžitok. Panovník má budiť zdanie, že je vľúdny, verný, ľudský, úprimný a zbožný a má takým aj byť. Ale pre prípad, že je nutné takým nebyť, má mať povahu dosť pružnú, aby sa mohol zmeniť v pravý opak.
O
O
--------

Zdroj: Niccolo Machiavelli - Vladár, kapitola 18
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk