Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niccolo Machiavelli    
Z toho vzniká spor: či je lepšie byť milovaným než obávaným alebo naopak... Ľudia sa menej rozpakujú uškodiť tomu, koho milujú, než tomu, koho sa boja. Láska sa udžuje putom vďačnosti, ale ľudia sú zlí a s ľahkým srdcom ho pretrhnú ak v tom vidia svoj prospech. Naproti tomu bázeň sa udržuje obavou z trestu, a tá ťa neopustí nikdy.
O


Zdroj: Niccolo Machiavelli - Vladár, kapitola 25 - Zhrnutie
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk