Existujú čísla ako abstraktné entity, alebo len číslice a jednotlivé počítateľné predmety?Nadotázky: Existuje číslo?  

Existujú čísla ako abstraktné entity, alebo len číslice a jednotlivé počítateľné predmety?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk