Čo je to skutočnosť?Nadotázky: Čo je to pravda?  

Čo je to skutočnosť?

Podotázky: Čo je to existujúce? Čo je to existovať?   


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk