Čo navariť na obed?Nadotázky: Čo jesť?  

Čo navariť na obed?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk