Prečo sa modlíme za jednotlivý problém jednotlivého človeka a nie za všetky problémy všetkých ľudí?

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk