Je všetko o pozitívnom myslení?Nadotázky: Predchádza myšlienka jej zhmotnenie - realitu?  

Je všetko o pozitívnom myslení?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk