Trpí niekto viac a niekto menej?





Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk