Ak má človek slobodnú vôľu, vie Boh dopredu ako sa človek rozhodne?Nadotázky: Čo je to Boh?  Sme slobodní?  Čo je poznanie?  

Ak má človek slobodnú vôľu, vie Boh dopredu ako sa človek rozhodne?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk