Prečo sme tu? Ako sme sa sem dostali?Nadotázky: Prečo? Aká bola príčina?  

Prečo sme tu? Ako sme sa sem dostali?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk