Existuje zlo?Nadotázky: Čo existuje?  Čo je to zlo?  

Existuje zlo?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk