metaetika

Iné zobrazenie filozofických škôl


metaetika

Kategória: etika

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk