David Hume

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


David Hume

Pozri tiež: Jeho odpovede na otázky

1711 až 1776

vrcholný empirizmus a senzualizmus,Anglicko, v otazke univerzalli - konceptualizmus


Filozofická škola: empirizmus senzualizmus asocianizmus


Diela : Traktat o ludskej prirodzenosti/Treatise of human nature, Uvahy o ludskom rozume/An enquiry concerning human understanding, Uvahy o principoch mravnosti, Dejiny Anglicka, Prirodzene dejiny nabozenstva, Dialogy o prirodzenom nabozenstve

Povedali o ňom

Niekto : Psychológia písala filozofiu v dielach filozofov ako boli David Hume, Georg Berkeley, Etienne Bonnot de Condillac a Immanuel Kant. >>

Moritz Schlick : Na chápaní kauzality nie je nič z logického usudzovania, logickej nevyhnutnosti. Toto všetko jasne pochopil už David Hume. >>

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk