Moritz Schlick

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Moritz Schlick

Pozri tiež: Jeho odpovede na otázky

1882 až 1936

Nemecko. Logický pozitivizmus.novopozitivizmus


Filozofická škola: pozitivizmus novopozitivizmus


Diela : Allgemeine Erkenntnislehre

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk